Wniosek dla proponowanych rozwiązań projektowych, prezentacja, mapy

i rysunki zagospodarowania terenu do pobrania:

Wniosek dla proponowanych rozwiązań projektowych.pdf
Prezentacja DK 40 Głuchołazy 23.10.2018.pdf
Mapa poglądowa.pdf
Rys_1_1.pdf
Rys 1_2.pdf
Rys_2.pdf