Opis inwestycji:
 
Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach obejmuje odcinek od km 2+230 do km 3+200.
 

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 40 przewidziano:

-       rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Biała Głuchołaska oraz budowę nowego obiektu mostowego

-       rozbudowę skrzyżowań w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego, Andersa i Konopnickiej

-       budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

-       budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych

-       wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu

-       przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej

-       budowę kanału technologicznego

-       przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi

-       przebudowę oświetlenia ulicznego

-       wycinkę kolidujących drzew