Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Opolu


ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel. centr. 77 401 63 00, fax 77 454 44 68
email: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
www: http://www.gddkia.gov.pl/pl/463/gddkia-opole





Biuro Projektów:


Pracownia Projektowa “PROKOM”

Kazimierz Kurowski


ul. Ozimska 8
45-057 Opole