Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prowadzonych prac projektowych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”
 
Spotkanie dla mieszkańców m. Głuchołazy oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 23 października 2018 (wtorek) o godz. 17.30 w sali Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7.
Na spotkaniu przedstawiony zostanie cel i zakres inwestycji oraz przewidywane terminy prac projektowych i budowlanych. Jednocześnie informujemy, że w terminie od 16.10.2018 r. do 30.10.2018 r. materiały z dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach dostępne będą do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Głuchołazy i na stronie internetowej pod adresem www.rozbudowa-glucholazy.pl. Ewentualne opinie i uwagi do rozwiązań projektowych można kierować na adres: GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole lub mailowo na adres: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl


Mapa poglądowa: